acctwork: game & training

คอร์สเรียน Online ลงทะเบียนครั้งเดียวเรียนตลอดชีพ

คอร์สเรียน Online เป็นคอร์สที่ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถเรียนได้ตลอดชีพ โดย อ.สุรัตน์ ได้สร้างและพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักบัญชี เช่น Excel สำหรับงานบัญชี เพื่อให้นักบัญชีมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้ โดยคอร์สที่เปิดสอนมีสถานที่เรียนอยู่ 2 แห่งคือ Edumall ที่เปิดกิจการในประเทศไทย และ Udemy ที่ตั้งกิจการอยู่ในต่างประเทศ โดยมีแอพพลิเคชั่นรองรับอย่างสะดวกสบาย

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Call: 096-919-1100 e-mail: admin@acctwork.com Line ID: @acctwork

การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี

 • เรียนที่ EDUMALL
 • เหมาะสำหรับนักบัญชี/อาจารย์บัญชี/นักศึกษาบัญชี
 • ราคาเต็ม 2,799 บาท
 • กรอกรหัสส่วนลด ETL0152001 สมัครทันทีราคา 999 บาท

Excel สำหรับงานบัญชี (เร็วๆนี้)

 • เรียนที่ UDEMY
 • เหมาะสำหรับนักบัญชี/อาจารย์บัญชี/นักศึกษาบัญชี
 • ราคาเต็ม 2,800 บาท
 • สมัครทันทีราคา 999 บาท

ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

บัญชี...เรื่องง่ายกว่าที่คิด

 • เรียนที่ EDUMALL
 • เหมาะสำหรับนักศึกษาบัญชี/นักธุรกิจ/บุคคลทั่วไป
 • ราคาเต็ม 2,799 บาท
 • กรอกรหัสส่วนลด ETL0208001 สมัครทันทีราคา 999 บาท

Excel Chart เพื่อนำเสนอข้อมูล

 • เรียนที่ UDEMY
 • เหมาะสำหรับนักบัญชี/นักขาย/นักบริหารธุรกิจ/บุคคลทั่วไป
 • ราคาเต็ม 2,000 บาท
 • กรอกรหัสส่วนลด EXCELCHART สมัครทันทีราคา 899 บาท

E-book การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One

หนังสือเล่มนี้อธิบายขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP โดยมีเนื้อหาการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ Master Data การบันทึกยอดคงเหลือยกมา วงจรค่าใช้จ่าย วงจรรายได้ การจัดการสินค้าคงเหลือ ระบบธนาคาร ระบบบัญชีและการเงิน ซึ่งได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการวางระบบภายในที่ดีมาสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหา เพื่อทำให้กระบวนงานจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ไม่มีแจกโปรแกรมหรือไฟล์ตัวอย่าง ผู้สั่งซื้อควรมี SAP Business One เพื่อทดลองการฝึกปฏิบัติเอง

ผู้แต่ง สุรัตน์ ลีรัตนชัย

ISBN: 9786164290464 ราคาตามปก 390 บาท โดยมีวิธีสั่งซื้อดังนี้

เกมนักบัญชี

เกี่ยวกับเกมนักบัญชี

ACCTWORK เป็นโปรแกรมจำลองปัญหาทางการบัญชี ซึ่งใช้ในการแข่งขันเกมนักบัญชี โปรแกรมมีระบบธนาคาร การซื้อขายสินค้า ภาษีอากร ระบบบันทึกบัญชี สต๊อคสินค้า โดยมีระบบตรวจสอบและให้คำแนะนำในการดำเนินรายการค้า มีระบบเฉลยให้กับกรรมการ ปัจจุบันโปรแกรมอัพเดทถึงเวอร์ชั่น 4.80

สนใจโปรแกรมติดต่อ
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย