ฝึกอบรมกับธรรมนิติ

CPD บัญชี:10.5 ชม.อื่นๆ:1.5 ชม.

การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี (Excel for Accounting)

ลักษณะของหลักสูตร: ภาคปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึ้นไป
วิทยากร ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย และ อ.มุกดาวดี เทียนทอง

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือของ Excel ในการจัดทำบัญชี โดยมีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ผู้เรียนจะได้ทราบเคล็ดลับในการใช้งาน Excel เพื่อการบันทึกบัญชีและการนำเสนอ รวมถึงการสร้างโมเดลในแผ่นงานที่ทำให้ผู้เรียนสร้างแผ่นงานไว้เพียงครั้งเดียวและสามารถใช้เพื่อการทำงานได้ตลอดไป


คลิกเลือกวันอบรม เพื่อดูรายละเอียดและหัวข้ออบรม

CPD บัญชี:6 ชม. อื่นๆ: 0 ชม.

เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร

ลักษณะของหลักสูตร: เน้นการบรรยายประกอบตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
วิทยากร ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย และ อ.มุกดาวดี เทียนทอง

เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกเลือกวันอบรม เพื่อดูรายละเอียดและหัวข้ออบรม

CPD บัญชี: รอ อื่นๆ: รอ

Accounting Workshop in Excel : Excel ภาคปฏิบัติสูตรลัดงานบัญชี

ลักษณะของหลักสูตร: ภาคปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึ้นไป
วิทยากร ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย 

เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานบัญชีจากกรณีศึกษา ทำให้เข้าใจการทำงานของ Excel ได้มากยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานการใช้ Excel มาในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยทำให้ต่อยอดความรู้ได้อย่างมากในคอร์สนี้

คลิกเลือกวันอบรม เพื่อดูรายละเอียดและหัวข้ออบรม

CPD บัญชี: รอ อื่นๆ: รอ

Microsoft Excel สำหรับงานบัญชีบริหาร (Excel for Managerial Accounting)

ลักษณะของหลักสูตร: ภาคปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขึ้นไป
วิทยากร ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย 

เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งอธิบายด้วยกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม Excel ผู้เรียนจะได้ศึกษาความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การวิเคราะห์ลงทุน การจัดทำประมาณการทางการเงิน

คลิกเลือกวันอบรม เพื่อดูรายละเอียดและหัวข้ออบรม