สั่งหนังสือ SAP Business One

คำอธิบายหนังสือ

หนังสือเล่มนี้อธิบายขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม ERP ของบริษัท SAP โดยมีเนื้อหาการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ Master Data การบันทึกยอดคงเหลือยกมา วงจรค่าใช้จ่าย วงจรรายได้ การจัดการสินค้าคงเหลือ ระบบธนาคาร ระบบบัญชีและการเงิน ซึ่งได้นำแนวคิดเกี่ยวกับการวางระบบภายในที่ดีมาสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหา เพื่อทำให้กระบวนงานจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ไม่มีแจกโปรแกรมหรือไฟล์ตัวอย่าง ผู้สั่งซื้อควรมี SAP Business One เพื่อทดลองการฝึกปฏิบัติเอง

+++วิธีการสั่งซื้อหนังสือ+++
  • ราคา 450 บาท พร้อมค่าจัดส่งแล้ว
  • ชำระเงินทาง Prompt Pay เบอร์โทร 096-919-1100 ชื่อสุรัตน์ ลีรัตนชัย (SURAT LEERATTANACHAI)
  • ส่งหลักฐานมาที่ Line ID: @acctwork
  • กรอกที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง
  • เมื่อจัดส่งหนังสือแล้วจะดำเนินการส่งหมายเลข Tracking ให้ต่อไป