การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี

ราคา 999 บาท จาก 2,799 บาท

ผู้สอน อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

ความยาว 3 ชั่วโมง 27 นาที

เรียนที่ Edumall

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมีปัญหาจําสูตร Excel ไม่ได้ ไม่เข้าใจสูตร พยายามทําตามแล้วไม่เข้าใจ ใส่สูตรเเล้ว Error ต้องมานั่งเเก้สูตรทุกครั้งที่ใช้งาน อย่ารอที่จะเรียนคอร์สนี้

ในด้านการทําบัญชี นั้นถือว่าสําคัญและเป็นหัวใจหลักของการดําเนินงานทางด้านการเงินสําหรับผู้ประกอบการ และโปรแกรม Excel นั้นเป็นโปรแกมที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความสําคัญอย่างมากในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ผู้ทําบัญชีเพื่อให้ง่ายและสะดวกสบายต่อการทํางาน ถ้าคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานการใช้ Excel มาบ้างแล้วประมาณหนึ่ง คอร์สนี้จะยิ่งช่วยเหลือและสอนวิธีการใช้ Excel ได้อย่างครอบคลุม ตรงจุด และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกหลากหลายฟังก์ชันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานอื่น ๆ นอกเหนือจากบัญชี

โดยคอร์สเรียนรู้การใช้ Excel สําหรับงานบัญชีนี้ สอนโดยอาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ที่ปรึกษาทั้งของภาคเอกชน รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรด้าน Excel สําหรับงานบัญชี รวมไปถึงการพัฒนาโมเดลทางการเงินและบัญชีด้วย Excel รู้แล้วอย่ารอช้า สมัครเลย

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

  • คอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม Microsoft Excel Version 2010 เป็นต้นไป

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตรนี้

  • เข้าใจฟังก์ชั่นและวิธีการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  • เข้าใจการใช้เครื่องมือและการใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นได้อย่างถูกต้อง
  • เข้าใจการออกแบบแผ่นงานสำหรับจัดเก็บข้อมูล
  • เข้าใจและปฏิบัติได้จากกรณีศึกษาที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้

หัวข้อที่เรียนรวม 24 บทเรียน

ส่วน 1: แนะนำคอร์สเรียน

  • บทที่ 1 แนะนำคอร์สเรียน
  • บทที่ 2 วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร

ส่วน 2: การใช้ฟังก์ชันใน Excel สำหรับงานบัญชี

  • บทที่ 3 การใช้งาน Excel ในงานบัญชีด้วยฟังก์ชัน และเครื่องมือต่าง ๆ ของ Excel
  • บทที่ 4 การออกแบบแผ่นงานที่เหมาะสมกับงานบัญชี
  • บทที่ 5 การใช้สูตรในการคำนวณ และ การอ้างอิงเซลล์
  • บทที่ 6 ความสำคัญของฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่กับงานบัญชี
  • บทที่ 7 การรวมผลและนับค่าในรูปแบบต่าง ๆ
  • บทที่ 8 การค้นหารหัสและข้อมูลด้วยฟังก์ชัน Lookup
  • บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ Vlookup กับคำนวณแบบขั้นบันได เช่น ภาษีเงินได้ การคิดค่านายหน้า ฯลฯ
  • บทที่ 10 การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ (Text function)
  • บทที่ 11 การวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการด้วยฟังก์ชัน NPV. และ IRR.
  • บทที่ 12 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน IRR. กับดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยขายผ่อนชำระ
  • บทที่ 13 การคำนวณเงินผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอกเบี้ยด้วยฟังก์ชัน PMT.
  • บทที่ 14 ความแตกต่างระหว่างคำสั่ง IF และ CHOOSE และการนำ CHOOSE มาใช้งานบัญชี

ส่วน 3: การใช้เครื่องมือใน Excel สำหรับงานบัญชี

  • บทที่ 15 การตั้งชื่อและอ้างอิงเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์ และการจัดการชื่อที่ตั้ง
  • บทที่ 16 การตัดข้อความด้วยสัญลักษณ์พิเศษ (Text to Columns)
  • บทที่ 17 การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอก
  • บทที่ 18 การตรวจสอบความถูกต้องของการนำข้อมูลเข้า
  • บทที่ 19 การปกป้องแผ่นงาน
  • บทที่ 20 การกรองข้อมูลและรวมผลย่อย
  • บทที่ 21 การลบรายการที่ซ้ำซ้อนออกไป
  • บทที่ 22 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางบัญชีด้วย Pivot-Tables (Part 1)
  • บทที่ 23 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางบัญชีด้วย Pivot-Tables (Part 2)

ส่วน 4: Conclusion

  • บทที่ 24 Course Summary

คอร์สเรียนออนไลน์ยอดนิยม