คอร์ส Excel และบัญชี ออนไลน์

*** สมัครครั้งเดียว เรียนได้ตลอดชีพ ***

คอร์สออนไลน์บรรยายโดย อ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย (อ.ต่อ)

วิทยากรอิสระ/ที่ปรึกษาด้านบัญชีและไอที/ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน ประสบการณ์สอนและให้คำปรึกษามากกว่า 15 ปี เรียนออนไลน์กับ อ.ต่อ กับเคสที่เกิดขึ้นจริง วิธีแก้ปัญหาที่ถูกนำมาใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถยกระดับความสามารถและความเชี่ยวชาญให้สูงมากยิ่งขึ้น หากเรียนแล้วมีปัญหาระบบการเรียนทั้งของ Udemy และ Edumall จะมีระบบถาม-ตอบกับผู้เรียน ซึ่งช่วยทำให้ผูัเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ Line ID: @acctwork

การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักบัญชี ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานบัญชี โดยศึกษาเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน Excel โดยสร้างเป็นแผ่นงานที่สร้างสูตรเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถใช้ได้งานได้ตลอดไป ทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานเมื่อพบข้อมูลจำนวนมากๆ คอร์สนี้ อ.ต่อคัดสรรฟังก์ชั่นและเครื่องมือที่ใช้ในงานบัญชีจริงๆ เน้นใช้งานได้จริง และผู้เรียนสามารถถาม-ตอบกับ อ.ต่อ ได้ตลอดเวลา สมัครครั้งเดียวเรียนคอร์สนี้ได้ตลอดชีพ

ราคาปกติ 2,799 บาท พิเศษ 999 บาท (ลดไป 64%)

กรณีเป็นสถาบันการศึกษาสามารถติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ Line ID: @acctwork

Excel Chart เพื่อนำเสนอข้อมูล

คอร์สนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป นักการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล นักบัญชี เป็นการนำข้อมูลที่เป็นตัวเลขนำเสนอในรูปแบบของรูปภาพหรือแผนภูมิ ซึ่งเรียกว่า Data Visualization ที่กำหนดเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งในคอร์สนี้ได้ใช้ Excel ซึ่งติดตั้งในทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ง่ายต่อการใช้งานในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิต่างๆ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง แล้วรวบรวมขึ้นมาเป็นกระดาษข้อมูลหรือ Dashboard โดยคอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการนำเสนอให้เป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้ฟังได้มากยิ่งขึ้น สมัครครั้งเดียวเรียนคอร์สนี้ได้ตลอดชีพ

ราคาปกติ 2,000 บาท พิเศษ 899 บาท (ลดไป 55%)

กรณีเป็นสถาบันการศึกษาสามารถติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ Line ID: @acctwork

บัญชี...เรื่องง่ายกว่าที่คิด

คอร์สนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป และ นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนวิชาบัญชี ซึ่งเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับหลักการจัดทำบัญชี วิธีการและขั้นตอนจนได้งบการเงิน ซึ่งช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการของงานบัญชีได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำไปเป็นพื้นฐานของการอ่านงบการเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์การลงทุนในอนาคตได้ คอร์สนี้ อ.ต่อ สอนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน มีแบบฝึกหัดและตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนได้ลองฝึกปฏิบัติ สมัครครั้งเดียวเรียนคอร์สนี้ได้ตลอดชีพ

ราคาปกติ 2,799 บาท พิเศษ 999 บาท (ลดไป 64%)

กรณีเป็นสถาบันการศึกษาสามารถติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ Line ID: @acctwork